Condicións legais e tarifas

Condicións de contratación

Condicións xerais e particulares dos contratos  Descargar

Política de impagos Descargar

Condicións de alta de servizo Descargar

Tarifas

Tarifas internet e fixo particulares  Descargar

Tarifas internet e fixo empresas Descargar

Tarifas móbiles Descargar

Tarifas de bonos móbiles Descargar

Tarifas a aplicar para as chamadas efectuadas a números especiais (desde fixo e desde móbil) Descargar

Roaming e SMS Descargar

Tarifas a aplicar para as chamadas con destino internacional efectuadas desde móbiles Descargar

Tarifas 118xy desde fixo e móbil galego Descargar

Normas de uso razonable

Uso razoable en tarifas ilimitadas:

Para que todos os clientes podan ter una tarifa así, ten que haber certas normas que eviten un mal uso. Considerase un uso razoable chamar hasta 120 destinos nacionais diferentes e hasta 3.000 minutos ó mes.

Si se superan, as chamadas nacionales cobraránse a 0,10 €/min e 0,1815 € de establecemento de chamada. SMS:0,968€. SMS Internacional: 0,3025€.

Acceso clientes