Áurea Wifimesh

Produtos Áurea Telecom

A rede wifi na túa empresa pódese mellorar coa utilización de sinxelos dispositivos chamados módulos ou nodos, que xeran unha rede de malla que mellora a cobertura en zonas menos comunicadas e conseguen máis calidade do sinal.

O número de módulos depende da superficie para cubrir: 1 módulo ata 150 m2, 2 módulos ata 300 m2 e 3 módulos ata 500 m2.

Estes valores son orientativos. A cobertura real dependerá de factores como distribución da vivenda, materiais de construción,…

O prezo de instalación é de 21€ e gratuíto se se realiza coa instalación da fibra.

Contrata xa

    Nós chamámoste

    Lin e acepto a Política de Privacidade.

    Acceso clientes